Menininkas, nutapęs Janet Jackson dokumentiniame filme parodytą pastato freską, toje scenoje taip pat susijaudino

Menininkas, nutapęs Janet Jackson dokumentiniame filme parodytą pastato freską, toje scenoje taip pat susijaudino

2020 m. pabaigoje miestas nugriovė freską. Kai tai atsitiko, Feliksas Maldonado jaunesnysis. netektį pajuto giliai, kaip mirtį šeimoje. Žiniasklaida klausė, kaip jis jaučiasi. Jis atsakė per parengtą pareiškimą: „Klauskite Gary žmonių, o ne manęs“. (Pateikė Felix Maldonado) (Pateikė Felix Maldonado / DALOMOJI MEDŽIAGA)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *